Het afgelopen jaar schreef ik met zekere regelmaat een column voor de website van HP/De Tijd. Die frequentie is op mijn verzoek dit najaar teruggeschroefd naar ‘vrijblijvend’. Met als resultaat dat er sindsdien nog één column is verschenen. Hier de voorlopig laatste twee bijdrages